In mijn jaren lange ervaringen in het werken met jeugd  en jongeren kan ik hun als geen ander betrekken in verschillende vraagstukken. Denk daarbij aan het inrichten van publieke ruimtes (voor jongeren), de aanpak van buurtoverlast of het betrekken van jeugd bij beleid.  Op scholen kunnen leerlingen vaak zelf heel goed komen met oplossingen voor problemen die op school spelen. Door de juiste betrokkenheid ik de slagingskans van beleidsverandering groter dan als jongeren niet betrokken worden. 

Het stappen plan.

We gaan met jou als opdrachtgever in gesprek over de vraagstelling en de invloed die gewenst is. Dit doen we in een vrijblijvend gesprek waarin we kijken of de methode aansluit bij de behoefte en stemmen we de benodigde inzet af op de lokale mogelijkheden. 

 • Doel van de vragen?
 • gewenst resultaat
 • doelgroep (wie, wat, waar)
 • samenwerkingspartners
 • tijdsinvestering
 • tijdspad
 • faciliteiten 

Hebben we overeenstemming gevonden over de wijze van uitvoering en de resultaten die we willen behalen dan maken we een goed projectplan, een tijdslijn en overige afspraken. Dit allemaal om te komen tot de gewenste resultaten.  

 • Opzoeken van de jongeren en het stellen van vragen
 • Het maken van verbinding met de belangrijkste partners 
 • betrekken van de partners 
 • opstellen en uitvoeren van panelgesprekken
 • voeren van groepsgesprekken
 • maken van de eerste opzet van resultaten 

Na het uitvoeren van het project en het ophalen van de verschillende vormen van informatie organiseren we een bijeenkomst tussen opdrachtgever en belanghebbende. In dit gesprek  gaan we met elkaar de resultaten benoemen en bespreken. Dit is vaak ook de afronding van het project, of er komt een vervolgstap voort uit het project. 

 • bijeenkomst organiseren waarbij de presentatie plaats vind van de resultaten. 
 • opleveren van het rapport aan de opdrachtgeven
 • evaluatie van het project uitvoeren.